Stimulus workshop – University of Copenhagen

SSC - Eng > Lectures, events and congresses > Stimulus > Fra Klimakrise til Han...

Stimulus workshop

Sustainability Science Centre inviterer til eksklusivt akademisk input og diskussion

30. marts 13-17.15 i Mærsk Tårnet (Lokale 7.15.149)

Fra Klimakrise til Handlingsplan

Bæredygtighed og tværfaglighed – er det noget for dig? Sustainability Science Centre inviterer studerende til vidensworkshoppen Stimulus lørdag d. 30. marts kl. 13-17.15. På dagen stiller vi skarpt på hvordan vi kommer fra at de fleste anerkender klimakrisen og til hvordan vi når til en implementering af den nødvendige lovgivning og medfølgende kulturændringer. Det gør vi med tre inspirationsoplæg efterfulgt af diskussion. Tilmeld dig for deltagelse og få eksklusivt akademisk input og spændende diskussioner med andre studerende. 

Program ser ud som følger:

13.00-13.15: Registrering og velkomst

13.15-13.30: Introduktion til Sustainability Science Centre

13.30-14.00: "Hvorfor skal vi handle nu? Og hvor skal forandringen ske først?" Oplæg ved Katherine Richardson

14.00-14.15: Følgediskussion ved rundbordene

14.15-15.00: Pause med kaffe, kage og snacks

15.00-15.30: ”Hvordan skabes adfærdsændringer - både hos borgere og politikere?" Oplæg ved Lise Byskov Herslund

15.30-15.45: Følgediskussion ved rundbordene

15.45-16.15: ”Hvordan skaber vi kulturændringer i næste generation? Hvad er god kommunikation af klimakrisen"

16.15-17.00: Debat/workshop om dagens tema

17.00-17.15: Tak for i dag!

Tilmeldingen til eventet er åben!