Velkommen til Sustainability Science Center

Formålet med Sustainability Science Center er at katalysere, facilitere og koordinere forskning og uddannelsesmæssige initiativer på Københavns Universitet, der addresserer en bæredygtig udvikling af samfundet.

Centret integrerer de stærke disciplinære traditioner fra flere fakulteter for at løse de centrale problemer ved bæredygtig udvikling og globalisering. Derved sigter centret mod at gøre Københavns Universitet til en ledende aktør på dette område, både inden for forskning og videregående uddannelse.

Centret tjener også samfundet som helhed ved at tilbyde gratis, offentlige foredrag om bæredygtighed og en portal, hvorigennem universitetets kompetencer i bæredygtighed kan tilgås.

Universitets grønne indsats

Københavns Universitet er arbjedsplads for over 40.000 ansatte og studerende. Derfor har vi også et stærkt fokus på at reducere Universitetets eget energiforbrug og CO2-udledning samt blive et af de grønneste campus i Europa. Dette er koordineret via Grøn Campus Projektet.